Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Krajowy Zjazd Delegatów PZITB 2020 Drukuj Email
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
Polskiego Związku inżynierów i Techników Budownictwa


W dniach 11-13 września 2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu Mercure w Opolu odbyły się obrady LI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Na Zjazd stawiło się 83 delegatów ze wszystkich Oddziałów PZITB. Oddział Małopolski PZITB w Krakowie na KZD reprezentowany był przez Członka Honorowego PZITB – kol. prof. Kazimierza Flagę oraz 6 delegatów, wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału w dniu 4 lipca 2020 r., a mianowicie:

 • Kol. Izabela Tylek,
 • Kol. Mirosław Boryczko,
 • Kol. Maciej Gruszczyński,
 • Kol. Andrzej M. Kucharski,
 • Kol. Filip Pachla,
 • Kol. Jan Szpak.

Obrady LI Krajowego Zjazdu Delegatów – ze względu na aktualną sytuację epidemiczną – prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Co ważne delegaci z Oddziału Małopolskiego aktywnie uczestniczyli w pracach gremiów zjazdowych. Na Przewodniczącego LI KZD jednogłośnie wybrany został kol. Mirosław Boryczko. Kol. Jan Szpak pracował w komisji wyborczej a kol. Maciej Gruszczyński w komisji uchwał i wniosków.

Początek pierwszego dnia obrad poświęcony został na przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, który przez dwie ostatnie kadencje pracował pod kierownictwem kol. Ryszarda Trykosko. Ustępujący Przewodniczący w swoim wystąpieniu przedstawił największe osiągnięcia PZITB w ostatnich latach m.in. znaczącą stabilizację finansów stowarzyszenia, kontynuację konkursu Budowa Roku, bezpośrednią i efektywną współpracę z władzami na szczeblu ministerstw i urzędów centralnych, kontynuację współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, organizacjami pokrewnymi – szczególnie z państw Grupy Wyszehradzkiej i Stanów Zjednoczonych (tu szczególne podziękowania zostały skierowane na ręce kol. Zygmunta Rawickiego – Członka Honorowego PZITB). Kontynuowano współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie propagacji aktualnej wiedzy – poprzez popularyzację wydawnictw, organizację konferencji oraz pracę z młodzieżą, np. work camp.

Problemem, którego nie udało się w obecnej kadencji ZG rozwiązać pozostaje kwestia finansowania czasopism PZITB – tj. Inżynierii Budownictwa oraz Przeglądu Budowlanego. Kończąc swoje wystąpienie ustępujący Przewodniczący ZG zarekomendował jako swojego sukcesora osobę kol. prof. Marii Kaszyńskiej z Oddziału PZITB w Szczecinie.

Miarą uznania pozytywnej oceny ustępującego Zarządu Głównego było jednogłośnie udzielone absolutorium za kadencję 2016-20.

Pierwszy dzień obrad zakończyły wybory Przewodniczącego PZITB. Na kadencję 2020-24 na Przewodniczącego PZITB wybrana został kol. prof. Maria Kaszyńska

W swoim expose zapowiedziała kontynuację dotychczasowej działalności ZG oraz poświęcenie szczególnej uwagi kwestii zapewnienia właściwego funkcjonowania czasopism stowarzyszeniowych oraz współpracy z Oddziałami.

Drugiego dnia Zjazdu odbyły się wybory członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Z oddziału Małopolskiego PZITB zostali wybrani:

 1. Do Zarządu Głównego PZITB:
  • Kol. Karol Firek,
  • Kol. Maciej Gruszczyński,
 2. Do Głównej Komisji Rewizyjnej:
  • Kol. Izabela Tylek, została sekretarzem komisji w kadencji 2020-24
 3. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB:
  • Kol. Jan Szpak.

Krajowy Zjazd Delegatów zakończyła dyskusja generalna, zwieńczona sformułowaniem Uchwały Generalnej, która stanowić będzie o kierunkach działania naszego Związku w kadencji 2020-2024. Na podkreślenie zasługuje, że aktywny udział w dyskusji brali delegaci z naszego Oddziału, szczególnie Koledzy– prof. Kazimierz Flaga i Mirosław Boryczko. Na zakończenie Delegaci podjęli uchwałę, że kolejny Krajowy Zjazd w roku 2024 zorganizowany zostanie przez Oddział PZITB w Lublinie.


Kol. prof. Kazimierz Flaga w trakcie wystąpienia


Nowi Członkowie Honorowi PZITB - gratulacje składają - kol. Mirosław Boryczko i prof. Kazimierz Flaga


Prezydium KZD PZITB w Opolu - w środku Przewodniczący kol. Mirosław Boryczko z Oddziału Małopolskiego


Ustępujący Przewodniczący PZITB - kol. Ryszard Trykosko - przedstawia sprawozdanie z kadencji 2016-20


W trakcie obrad


Wystąpienie programowe kol. prof. Marii Kaszyńskiej


Zamknięcie LI KZD PZITB w Opolu

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone