Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
I Zebranie Zarządu Głównego PZITB 2020-2024 Drukuj Email
Pierwsze w kadencji 2020-24 posiedzenie Zarządu Głównego PZITB

25 września br. odbyło się pierwsze w kadencji 2020-24 posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W sali konferencyjnej w budynku NOT przy ul. Czackiego w Warszawie stawili się wszyscy wybrani na Krajowym Zjeździe Delegaci oraz Członkowie Honorowi PZITB.

Posiedzenie otworzyła kol. prof. Maria Kaszyńska – wybrana na KZD na Przewodniczącego PZITB. Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy w ponad 80-letniej historii naszego Stowarzyszenia tę zaszczytną funkcję sprawować będzie kobieta.

Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia prestiżowego Medalu im. prof. Stefana Bryły, który otrzymała Pani prof. Monika Mitew-Czajewska z Politechniki Warszawskiej za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie budownictwa podziemnego.


Prof. Maria Kaszyńska i kol. Ryszard Trykosko wręczają Medal im. prof. Stefana Bryły Pani prof. Monice Mitew-Czajewskiej

Następnie przystąpiono do wyborów Prezydium Zarządu Głównego PZITB. W tajnych, demokratycznych wyborach wybrani zostali ma następujące funkcje:/p>

  • • Wiceprzewodniczący ZG PZITB – kol. Wiesław Baran – Oddział PZITB w Opolu,
  • • Wiceprzewodniczący ZG PZITB – kol. Radosław Sekunda – Oddział PZITB w Warszawie,
  • • Sekretarz Generalny PZITB – kol. Mieczysław Grodzki – Oddział PZITB w Warszawie,
  • • Z-ca Sekretarza Generalnego – kol. Agata Modrzycka – Oddział PZITB w Częstochowie,
  • • Skarbnik ZG PZITB – kol. prof. Karol Firek – Małopolski Oddział PZITB w Krakowie,
  • • Z-ca Skarbnika – kol. Nina Szklennik – Oddział PZITB w Białymstoku.

Warto w tym miejscu zauważyć, że reprezentanci Oddziału Małopolskiego są licznie reprezentowani we władzach PZITB, a mianowicie kol. Karol Firek jest Skarbnikiem ZG, kol. Izabela Tylek pełni funkcję sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej PZITB, kol. Jan Szpak jest Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego a kol. Maciej Gruszczyński pełni funkcję Członka ZG PZITB.


Prezydium ZG PZITB w trakcie posiedzenia – od lewej: kol. Mieczysław Grodzki, kol. Radosław Sekunda, kol. prof. Maria Kaszyńska i kol. Wiesław Baran

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja programowa nad kierunkami działania PZITB w kadencji 2020-24. Zebrani zgodzili się z podstawowymi postulatami wyrażonymi w uchwale generalnej LI KZD PZITB, która została podjęta 13.09 br. Pełną treść uchwały można pobrać – tutaj >>>.

W ramach dyskusji koledzy: Ryszard Trykosko i Wiktor Piwkowski zadeklarowali wolę kontynuacji prac nad stabilizacją sytuacji czasopism PZITB – Przeglądu Budowlanego i Inżynierii i Budownictwa.

Na zakończenie dyskusji kol. Kaszyńska poprosiła przedstawicieli Oddziałów o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach problemowych PZITB.

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków kol. Maciej Gruszczyński z Oddziału Małopolskiego PZITB poinformował uczestników posiedzenia o planach organizacyjnych XXVI Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji '2021, która zaplanowana jest w Wiśle w dniach 2-5 marca 2021 r. oraz przekazał na ręce przewodniczących Oddziałów materiały informacyjne WPPK. Szczegółowe informacje dotyczące tej konferencji można uzyskać – tutaj >>>.

Na posiedzeniu Oddział Małopolski PZITB reprezentowali koledzy: prof. Janusz Kawecki – Członek Honorowy PZITB i kol. Maciej Gruszczyński – Przewodniczący Oddziału.

Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego PZITB planowane jest w pierwszej dekadzie grudnia br.

Maciej Gruszczyński

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone